Aktuella föreläsningar

Utan medarbetarna vad händer då?

Vad är din organisations viktigaste resurs?

Ett företag är inget utan sina medarbetare. Medarbetare som trivs sparar kostnader och skapar goda ringar på vattnet, inifrån och ut i hela organisationen. Dessutom så stärker det varumärket. Arbetsglädje och trivsel är en av de viktigaste grunderna för ett framgångsrikt företag.

Se mer!


Är glädje & skratt så viktigt? 

Vi lever nu i en tid som gör att många känner sig isolerade, stressade, uttråkade och det påverkar både vårt humör och vår energi. Det är tillsammans med andra som skratt uppstår, men vi kan göra en hel del själva för att känna glädje och livslust. Hur vi är mot varandra, visar vänlighet är saker som uppskattas och ger glädje tillbaka. 

Se mer!