Föreläsning + medarbetarutbildning =
Gott medarbetarskap & arbetsglädje!

Det börjar hos medarbetarna för att kunna spridas till kund. Det blir som goda ringar på vattnet inifrån och ut.

Visst låter det både enkelt och som en självklarhet. Men är det så enkelt? Både ja och nej. Medarbetare är människor som umgås på jobbet för att de jobbar där och några skulle aldrig annars ens tilltala varandra. Vi är alla olika och alla kan inte älska alla, men vi måste respektera varandra och det låter väl också som en självklarhet. Men så lätt är det inte, det finns mobbing, skvaller och annat som skaver, det tar en stor del av energin, motivationen och arbetsglädjen. Det finns många dolda skav ute på arbetsplatserna som chefer och ledare inte är medvetna om, men som kostar en massa pengar. Om det inte finns en bra känsla medarbetare emellan eller mellan ledare och medarbetare så påverkar det hela verksamheten negativt på alla plan. Men tänk om varje medarbetare är en oslipad diamant som inte fått chansen att visa sin fulla potential? Kanske vet de inte själv att de skulle klara av så mycket mer om de fick chansen.

Tänk om svaret på ett framgångsrikt företag är fler nöjda medarbetare som trivs på jobbet?

Genom en introduktionsföreläsning med tillhörande medarbetarutbildning så ökar kunskapen om vad medarbetare kan göra för att bidra till ökad trivsel. Öka kunskapen vad man som chef och ledare kan göra tillsammans med sina medarbetare. Genom att varje anställd får en utbildning i medarbetarskap och självledarskap i bättre bemötande, ta ett eget större ansvar för att bidra till ökad trivsel i den dagliga arbetsmiljön, öka samarbetsförmågan, förstå vikten av hur man påverkar varandra, hur man själv kan bli en bättre kollega, att bli bättre på att lyfta sina kollegor, öka förståelsen för hur vi påverkar varandra. Skapa en vi-känsla i hela företaget.


Varför satsa på medarbetarna?

* Medarbetare som trivs är ofta friskare, mindre stressade och är mer mentalt närvarande. De är bättre på bemötande både till kollegor och kunder.

* Medarbetare som trivs och känner sig sedda bidrar med mer till organisationen/företaget. Medarbetare som trivs och känner arbetsglädje, gör gärna det där lilla extra, är lojala mot företaget, vill bidra mer.

* Medarbetare som trivs och känner arbetsglädje ger nöjdare kunder.

* Att låta dina medarbetare vara mer delaktiga skapar ökad kreativitet och de som jobbar vet ofta vad som är ett problem i deras arbetsmiljö och kan ha jättebra lösningar som sparar pengar, ökar effektiviteten och arbetsglädjen.


För att bryta gamla mönster så måste vi öva på nya sätt. Det här är ingen qvick-fix, men det ger positiva resultat. För att det ska bli till en naturlig del i det dagliga arbetet så behöver man träna och alla måste även få vara delaktiga i det arbetet om det ska fungera. Det är oftast lättare om det kommer någon helt utifrån.


Utbildningen sker i gränsöverskridande grupper inom företaget för att öka förståelsen för de olika arbetsuppgifterna och skapa en större gemenskap. Genom gruppövningar och samtal kring frågeställningar jag skrivit om ovan så får varje medarbetare egna övningar att jobba med mellan träffarna. De får börja på en sån övning i varje grupptillfälle som de sedan själv jobbar med till nästa gång. Vi jobbar alltså parallellt med medarbetarskap och självledarskap.

Vi följer upp, reflekterar och samtalar om vad som hänt och upplevts sen senast med övningarna de har gjort.


Paketet innehåller:

1 Introduktions föreläsning.

6 lektioner per arbetsgrupp där vi arbetar med det jag skrivit ovan, både med diskussionsfrågor och praktiska övningar. Hur regelbundna dessa lektioner ska vara sker efter överenskommelse.

Samt en avslutningsföreläsning där jag sammanfattar arbetet alla har gjort tillsammans.