Musikbingo

Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik. Musik är en källa till glädje vare sig du lyssnar, dansar till eller utövar själv. Här laddar du ner Musikbingobrickan för 30 dagar. Gör en bingoruta varje dag och bestäm själv om du vill ge dig själv någon belöning för varje rad eller hel bricka. Varje dags musikupplevelse är en belöning i sig. "Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv."

Soren Kirkegaard