Fritt att ladda ner

Var i livet befinner du dig just nu?


Hur ser ditt liv ut just nu? Ibland när vi tappar lusten i livet tycker vi att allt känns tomt och meningslöst. Men genom att titta noga på alla sidor av tillvaro upptäcker vi kanske till vår förvåning att det mesta är ganska hyggligt. Vårt missnöje gäller kanske ett speciellt område i livet. Genom att göra en inventering av din livssituation får du en möjlighet att bedöma alla sidor av ditt liv och se vilka särskilda förändringar du kan börja göra för att förbättra något område i ditt liv.

Med hjälp av livshjulen kan du få hjälp med att ta reda på ditt nuläge och se om du har något du skulle vilja förändra eller förbättra i ditt liv. Det är helt gratis.

Musikbingo

Musik ska byggas utav glädje, av glädje bygger man musik. Musik är en källa till glädje vare sig du lyssnar, dansar till eller utövar själv. Här laddar du ner Musikbingobrickan för 30 dagar. Gör en bingoruta varje dag och bestäm själv om du vill ge dig själv någon belöning för varje rad eller hel bricka. Varje dags musikupplevelse är en belöning i sig. "Att våga är att förlora fotfästet en stund, att inte våga är att förlora sig själv."

Soren Kirkegaard